Landbouw en landschap in Euregio gaan voor gezamenlijke toekomst

In het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen spraken zij over het thema Landbouw en landschap en vooral over hun samenwerking op dit terrein.

Initiatieven, voordrachten, vakinhoudelijke workshops en een levendige discussie wisselden elkaar af. Wetenschappers spraken met landbouwers, ambtenaren met landbouwarchitecten. Onderwerp van gesprek was onder andere het spanningsveld tussen overheidseisen, bestaanszekerheid en de zorg voor het landschap. Maar ook regionale producten, bio-energie en waterkwaliteit kwamen aan bod. En de vraag wie voor het landschap betaalt en wie ervan profiteert.

Opvallend was, dat Nederland, België en Duitsland grotendeels met dezelfde probleemsituaties kampen. En ondanks dat er veel problemen aan de orde kwamen, heerste er bij de deelnemers een optimistische stemming. Ze waren het unaniem erover eens, dat de landbouw een sleutelrol blijft spelen in het behoud en het vormgeven van het landschap en dus betere voorwaarden verdient.

”Dat wij deze niet altijd eenvoudige samenwerking tussen landbouw en landschap tot thema gekozen, hebben maar ook oplossingsrichtingen konden voorstellen van de betrokkenen, van het internationale tot het lokale niveau, is goed gevallen“, aldus projectleider dr. Anja Brüll.

Het Drielandenpark – het landschapsplatform in de Euregio Maas-Rijn – heeft met zijn ambitieus programma in elk geval twee belangrijke doelen bereikt: verschillende perspectieven op het veranderingsproces in de landbouw en het landschap laten zien en de grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied ondersteunen.

Wie meer wil weten over het project kan terecht bij P.M.T.M. Geelen, vertegenwoordiger van de Provincie in het Drielandenpark (pmtm.geelen@prvlimburg.nl).