Landbouwgebied Pasveld wordt (op papier) gereed gemaakt voor uitbreiding VDL Nedcar

“Gebleken is dat je als autofabriek snel moet kunnen inspelen op ontwikkelingen rondom de autoproductie. Als VDL Nedcar een nieuwe klant krijgt, moet je meteen van start kunnen gaan met het aanpassen van de fabriek aan de wensen van die klant”, licht wethouder Pieter Meekels (economische zaken) toe. “Door nu al bestemmingsplantechnisch te regelen dat op Pasveld een fabrieksonderdeel gebouwd kan worden, wordt VDL Nedcar aantrekkelijker voor toekomstige klanten. Op deze manier kunnen we meehelpen om de continuïteit van de autoproductie in Limburg te waarborgen.”

Het gebied Pasveld wordt op dit moment gebruikt voor landbouw. Er liggen twee weggetjes in, de Kleine Allee en Pasveld. De gemeente krijgt van VDL Nedcar een bijdrage van ruim drie ton waarmee compenserende maatregelen genomen kunnen worden. Er zal in de buurt onder meer extra groen worden aangelegd en een deel van het geld wordt gebruikt voor de verbetering van Kasteel Wolfrath, dat op een steenworp afstand van Pasveld ligt.

Het voorontwerpbestemmingsplan Pasveld ligt vanaf 19 januari vier weken lang ter inzage voor inspraak. Op 7 februari is in gemeenschapshuis De Auw Sjoal in Holtum een inloopbijeenkomst van 17 tot 19 uur. De reacties op het voorontwerp worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan dat ook te inzage wordt gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is gepland in het derde kwartaal van dit jaar.