LAUDY , Ballast Nedam Zuid en Bouwborg worden één bedrijf: Laudy Bouw en Ontwikkeling

Sinds 25 februari jl. is Ballast Nedam geen beursgenoteerd bedrijf meer, maar maakt het deel uit van Renaissance Construction (REC), een familiebedrijf met wereldwijd meer dan 38.000 medewerkers en een grote speler op de internationale bouwmarkt. REC is een onderdeel van Rönesans Holding, dat niet alleen als bouwer, maar ook als belegger, ontwikkelaar en serviceverlener actief is op de bouw- en infrastructuurmarkt in Europa, Azië en Afrika.

In nauwe samenwerking met REC is er voor de bouwbedrijven in Zuid-Nederland een nieuwe organisatiestructuur met een bijbehorende concurrerende kostenstructuur opgezet. Voor Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid, Bouwborg en LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. betekent dat dat zij worden samengevoegd tot één nieuw bedrijf, dat zal gaan opereren vanuit twee kantoorvestigingen: Eindhoven en Sittard. Daarnaast zijn er drie satelliet-locaties in Den Bosch, Arnhem/Nijmegen en Sittard.

In deze nieuwe opzet richt het bedrijf zich op markten in de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Zeeland, terwijl het dicht bij de markt en haar klanten staat, en waar u met al uw vragen en wensen op huisvestingsgebied terecht kunt. LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. is een 100% dochterbedrijf van Ballast Nedam.

De naam van ons nieuwe geïntegreerde bedrijf is LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. Deze naam zal met ingang van 1 mei a.s. door alle vestigingen worden gevoerd en daarmee verdwijnen de namen Ballast Nedam en Bouwborg. LAUDY Bouw & Ontwikkeling is in 1852 opgericht en maakt sinds 2001 deel uit van Ballast Nedam. De Bouwborg- activiteiten worden voortgezet onder de naam LAUDY Bouwservice, waarbij de focus nog meer gericht wordt op de renovatie- en onderhoudsmarkt.

Voor LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. zijn er heldere uitgangspunten en ambities geformuleerd, waarbij onze aandeelhouder een forse groei in de regio voorstaat. In de nieuwe organisatie zal worden gestreefd naar een voortdurende verbetering van het serviceniveau naar onze klanten en leveranciers. Onze medewerkers zijn dan ook zeer gemotiveerd om de zakelijke relaties verder tot wederzijds succes uit te bouwen. Onze kernwaarden kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid blijven bij ons hoog in het vaandel staan.

LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. Jack Corten, directeur