LBDF financiert onderzoek FysioStofberg naar inzet DNA bij fysiotherapie

Het Limburg Business Development Fonds (LBDF) financiert een haalbaarheidsstudie voor het gebruik van DNA componenten bij fysiotherapie. De subsidie wordt verstrekt aan FysioStofberg, voor het product MyCode. Het doel is nog betere begeleiding op maat te bieden. Hiermee wordt ingespeeld op een verschuiving binnen de zorg : van curatieve zorg naar preventieve zorg.

.
DNA & fysiotherapie
Binnen FysioStofberg wordt een onderzoek gedaan naar de persoonlijke afstemming van fysiotherapeutische behandelingen. Dit met als doel om sporters, ouderen en mensen met overgewicht de best mogelijke individuele begeleiding te bieden. De rol die DNA hierin kan spelen staat centraal in het onderzoek, vandaar de naam MyCode.

Met MyCode tracht FysioStofberg haar academische kennis door te vertalen naar een uniek product binnen de fysiotherapeutische zorg. Dankzij DNA kunnen aspecten als voeding, belasting en rust namelijk op individueel niveau bepaald worden. Het onderzoek zal uitwijzen of deze inzichten ook leiden tot een effectievere behandeling.

.
FysioStofberg
Eigenaren Randy Stofberg en Cyriel Dubislav hebben FysioStofberg de laatste zeven jaar uitgebouwd tot elf vestigingen, waarvan tien in Limburg en een in Brabant. FysioStofberg biedt een totaalaanbod van bewegen en fysiotherapeutische, ergotherapeutische en podotherapeutische zorg, waarbij afstemming van de zorg op de vraag van patiënten de hoogste prioriteit heeft.

.
Cyriel Dubislav: “door de subsidie van LBDF zijn wij in staat te innoveren zonder snelheid te verliezen in de ontwikkeling van dit mooi en innovatief product.”

.
LBDF: ideeën worden bedrijven
Met behulp van het Limburg Business Development Fonds (LBDF) worden ideeën bedrijven. Met het LBDF biedt de Provincie Limburg een financieel instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten. Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt. LIOF verzorgt de uitvoering van dit fonds.