LBDF participeert in Tenderspot Limburg en Brabant

Met deze interactieve webapplicatie wordt de civiele markt transparanter en toegankelijker. Met de pilotversie werken inmiddels al 50 bedrijven en is voor ruim euro 900.000 aanbesteed. Om de groei en doorontwikkeling van Tenderspot in Limburg en Brabant mogelijk te maken is Limburg Business Development Fonds (LBDF) ingestapt.

Het doel is om Tenderspot op langere termijn door te ontwikkelen tot een programma dat geschikt is om heel Nederland te faciliteren en om vervolgens ook landelijk te implementeren in de verschillende bedrijfsprocessen om zodoende een innovatieve procesverandering teweeg te brengen in de civiele bouwmarkt. Een van de voordelen van een dergelijke procesverandering is de stimulans van een betere en evenwichtigere marktwerking.

Tenderspot biedt meer voordelen. Door het gebruik van Tenderspot kan er veel efficiënter omgegaan worden met grond-, bouw-, en afvalstoffen door hergebruik en korte transportafstanden. Dit heeft gunstige effecten op de prijzen van deze stoffen als ook voordelen voor het milieu. Tenderspot maakt de markt transparanter en beter toegankelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte. Het geeft het mkb de kans om hun personeel en materieel efficiënter in te plannen door het jaar heen om zo exploitatieverliezen tegen te gaan.

Voor meer informatie over het online handelsplatform kijkt u op www.tenderspot.nl.