LBDF steunt Nederlandse peer to peer learning startup Genie HQ

Het Limburg Business Development Fonds (LBDF) verleent een subsidie van 50.000 euro aan Genie HQ ten behoeve van een haalbaarheidsstudie voor hun innovatieve educatieconcept. Genie Engagement Learning maakt het voor de scholier of student mogelijk om direct, persoonlijke ondersteuning in het specifieke studiedomein op te vragen. De zogenaamde Genie’s bestaan zowel uit scholieren en studenten onderling (peer-to-peer) als meer ervaren expertise zoals student-docenten, alumni, docenten, professionals en gepensioneerden.

Genie maakt leren efficiënter en leuker

Door de snelheid waarmee een specifieke vraag gekoppeld kan worden aan een Genie die bekend is met het onderwerp, wordt leren niet alleen efficiënter maar ook leuker. Naast persoonlijke begeleiding kunnen Genie’s tevens ingezet worden om dagelijkse lessen te verrijken met praktijkvoorbeelden om zo de lesstof aantrekkelijker te maken. De oprichters zien deze digitale dienstverlening als een aanvulling op bestaande huiswerkbegeleiding en reguliere lessen in het onderwijs.
Inzicht in leerprocessen en identificatie van leer-knelpunten

Middels learning analytics levert Genie inzichten terug aan docenten, professionals, organisaties en onderzoekers. Het gaat dan met name om de wijze waarop studenten leren, waar zij knelpunten ervaren en op welke vlakken bestaande methodes en lesmiddelen (nog) te kort schieten.
Startup Team

De twee oprichters van Genie; Danny Huisman en Bart Temme zijn Heerlense mediaspecialisten die allebei inmiddels 10 jaar werken in communicatie en de educatieve sector. Met een team van zes enthousiastelingen start Genie HQ de onderzoeksfase in september vanuit de startup incubator SPARKCITY. Samenwerking is inmiddels opgezocht met regionale onderwijsgiganten SVOPL, ZUYD, Open Universiteit en anderen. Het team is constant op zoek naar onderwijsvernieuwers die deel willen nemen aan het onderzoek of betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de eerste versie. Meer informatie over de startup Genie is te vinden op www.askyourgenie.com.
LBDF: ideeën worden bedrijven

Met behulp van het Limburg Business Development Fonds worden ideeën bedrijven. Met het LBDF biedt de Provincie Limburg een financieel instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten. Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt. LIOF verzorgt de uitvoering van dit fonds.