LED realiseert tot nu toe maar 10% van voorspelde banen

De extra groei van de Zuid-Limburgse economie en het aantal nieuwe banen blijven achter bij de ambities. Het lukt LED vooralsnog niet zijn ambitie waar te maken, blijkt uit een tussentijdse rapportage die is gepresenteerd aan gemeenteraadsleden en bestuurders.

Het is de bedoeling van LED, waarin bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, provincie en gemeenten samenwerken aan versterking van de economie, om in de periode 2010 tot 2020 in Zuid-Limburg een omzet te genereren van 8,5 miljard euro. Die extra economische groei moet goed zijn voor 17.000 nieuwe banen. Nu het project ruim over de helft is, blijkt dat de geboekte resultaten achterblijven. LED heeft becijferd dat de inspanningen tot nu toe goed zijn geweest voor een omzetgroei van 958 miljoen euro en dat er 1730 banen zijn gecreëerd. LED heeft tot nu toe in totaal tachtig Zuid- Limburgse projecten, start-ups en andere bedrijven ondersteund. Daarvoor is 5,4 miljoen euro uitgetrokken.

LED-voorzitter Jos Schneiders erkent dat er licht zit tussen de beoogde resultaten en wat er tot nu toe daadwerkelijk is bereikt. Dat heeft volgens de voormalige DSM-topman te maken met de crisis. Nu de economie aantrekt, pakt dat gunstig uit voor de inspanningen van LED, verwacht hij.
Het gunstige economische tij alleen is niet genoeg, erkent Schneiders, er moet volgens hem „een schepje bovenop” om de doelstellingen te halen. „We moeten harder trekken aan start-ups. Niet alleen van eigen bodem, maar ook van buiten de provincie. Ook moeten we het mkb nog beter bedienen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan betere afstemming tussen maakbedrijven en de toeleveranciers”, zegt hij. Ook moet Zuid- Limburg nog nadrukkelijker „over de grens kijken.” Van verlaging van het ambitieniveau wil Schneiders nog niets weten.

LED wordt gefinancierd door de Zuid-Limburgse gemeenten. De Heerlense wethouder Martin de Beer (VVD, Economie) heeft begrip voor het feit dat LED lange tijd heeft geopereerd met de wind tegen. Hij verwacht dat de aantrekkende economie gunstig uitpakt voor het werk van LED. „Maar we blijven evalueren of het gemeenschapsgeld op een juiste manier wordt gebruikt.”
Zijn Maastrichtse collega John Aarts (VVD) vindt dat de bij LED betrokken partijen „op de goede weg” zijn, maar dat een „extra inspanning hard nodig is.” Met name bij de relatie met het mkb valt volgens Aarts nog veel te winnen.