Limburg 18% minder WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Limburg als op landelijk niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal uitkeringen in Limburg 18% lager. De spanning op de arbeidsmarkt neemt voor bijna alle beroepsgroepen toe.

De aanhoudende economische groei zorgt ervoor dat het aantal lopende WW-uitkeringen blijft dalen. Eind augustus 2017 waren er in Limburg 24.000 lopende WW-uitkeringen. Dit was 18% minder dan een jaar geleden. Ook landelijk blijft het aantal WW-uitkeringen afnemen, maar die daling is met 15% minder sterk dan de daling in Limburg. Op nationaal niveau waren er in augustus 2017 in totaal 362.100 WW-uitkeringen. Het landelijke WW-percentage bedroeg in augustus 2017 4,0%, in Limburg lag het dat percentage in dezelfde maand een fractie hoger, namelijk 4,2%.

Door de economische groei blijft het aantal vacatures in Limburg toenemen. Het betreft hier niet alleen vervangingsvraag (vacatures die ontstaan door natuurlijk verloop), maar ook uitbreidingsvraag (vacatures die ontstaan wegens uitbreiding van werkzaamheden). In het eerste half jaar van 2017 zijn er in Limburg in totaal 35.500 vacatures ontstaan, een toename van 16% ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Spanning op de arbeidsmarkt neemt toe
Het afgelopen jaar is het voor steeds meer beroepen voor werkgevers moeilijker om hun vacatures vervuld te krijgen. Een jaar geleden gold eigenlijk alleen voor ICT- en technische beroepen dat vacatures moeilijk vervulbaar waren, in de huidige arbeidsmarkt is er in Limburg inmiddels ook krapte ontstaan voor onder meer hoveniers, schoonmakers, horecamedewerkers, koks en vrachtwagenchauffeurs.