Limburg: agrarische provincie met meeste stoppers en minste opvolgers

Van alle twaalf Nederlandse provincies, hebben relatief gezien de agrariërs uit de provincie Limburg de meeste beëindigingsplannen. Daarnaast zijn het eveneens de Limburgse agrariërs die het minst rekenen op een opvolger.

Dat blijkt uit de inventarisaties van de toekomstintenties van de Nederlandse agrarische ondernemers over de afgelopen jaren. Sinds 1995 brengt het agrarisch marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect de marktsituatie in kaart door het afnemen van telefonische interviews bij land- en tuinbouwers binnen alle agrarische sectoren.

In Limburg verdwijnen meeste agrarische bedrijven
Limburg is de provincie waar relatief gezien waarschijnlijk de meeste agrarische bedrijven zullen verdwijnen. In deze provincie werd niet alleen het hoogste percentage agrariërs met beëindigingsplannen getraceerd (8,1%), maar ook rekenen hier de minste agrariërs op een opvolger (26,9%). Het verschil in bedrijfsopvolging tussen de provincies is vrij hoog; in Drenthe is het opvolgpercentage namelijk het hoogst, hier rekent 41,7% van de bedrijfshoofden op een opvolger.

Meeste uitbreiders zijn gevestigd in Drenthe
Het percentage Nederlandse agrariërs met plannen om het bedrijf uit te breiden is in de afgelopen jaren teruggelopen*. In Drenthe bevinden zich relatief gezien de meeste agrariërs met uitbreidingsplannen (22,3%). Zuid-Holland is de agrarische provincie met de minste uitbreiders (13,0%).

Gemiddelde leeftijd het hoogst in Utrecht
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse agrariërs uitkomt op 54,86 jaar, zijn de agrariërs in de provincie Utrecht gemiddeld het oudst (56,0 jaar). De land- en tuinbouwers uit de provincie Friesland zijn het jongst (53,86 jaar).

* Bron: AgriDirect BV (2017, 18 april). Nederlandse land- en tuinbouw: beduidend minder plannen voor bedrijfsuitbreidingen.