Limburg Catering (Sittard) neemt catering van WOZL over

De 67 SW-medewerkers (55 FTE) die nu bij WOZL werkzaam zijn in de catering, blijven in dienst van het Werkvoorzieningschap en worden gedetacheerd bij Limburg Catering. Limburg Catering is een cateringorganisatie voor bedrijven, middelgrote tot grote schoollocaties, overheid en de gezondheidszorg. WOZL zorgt als detacheringspartij voor passende personele begeleiding en verloning voor de gedetacheerde medewerkers. Het detacheringscontract start op 1 april 2017 en kent een looptijd van ten minste vijf jaar.

Naast afspraken over het bestaande personeel zijn er ook afspraken gemaakt over leer-werkplekken. Zo zijn beide partijen overeengekomen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen bij Limburg Catering. Op die manier kunnen zij worden opgeleid tot volwaardig cateringmedewerkers waarna zij zo regulier mogelijk kunnen werken bij de cateraar wanneer er behoefte is aan personeel.

WOZL heeft van de aandeelhoudende gemeenten opdracht gekregen om de eigen risicovolle activiteiten af te bouwen. Hieronder vallen ook de catering activiteiten, die overgedragen worden aan Limburg Catering uit Sittard. Martin de Beer, voorzitter AvA WOZL (Algemene Vergadering van Aandeelhouders), is enthousiast over de samenwerking: “Met de vervreemding van de cateringactiviteiten is er een einde gekomen aan een meerjarig proces waarin WOZL alle eigen activiteiten heeft afgestoten. De overname door Limburg Catering betekent dat we ons kunnen concentreren op het bemiddelen van mensen uit de doelgroep naar passend werk. Bovendien kunnen beide organisaties profiteren van elkaars netwerk waardoor we op termijn meer werkplekken kunnen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”


V.l.n.r.: Patrick Wiggerman (directeur Limburg Catering), Theo van Kroonenburg (algemeen directeur WOZL) en Roger Daemen (directeur Limburg Catering).