Limburg stuurt eigen diplomaat (Nico Herzig) naar Düsseldorf, unieke samenwerking met Rijk

Schermafbeelding 2016-04-30 om 09.51.35
Op de foto van links naar rechts:
Gedeputeerde Overijssel Erik Lievers en Ingrid Groenewegen-van den Hul, vertegenwoordiger van Overijssel in Duitsland. Commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje en Doede Sijtsma, vertegenwoordiger van Gelderland in Duitsland. Gouverneur van Limburg Theo Bovens en Nico Herzig, vertegenwoordiger van Limburg in Duitsland.

“Het was meer dan tijd dat we dit op deze wijze optuigden” aldus Ton Lansink, Consul-Generaal. Samen met de Commissarissen van de Koning van Gelderland en Limburg en gedeputeerde Lievers van Overijssel tekende hij donderdag 28 april 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 mei 2016 zullen vertegenwoordigers van de drie provincies samen met de BZ-collega’s in Düsseldorf werken aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking.

Nederland en de aangrenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn in vele opzichten elkaars gelijken. Ons inwonertal, het BBP en het oppervlak lopen nauwelijks uiteen. Bovendien bestaat er tussen beide landen al lange tijd een zeer intensieve relatie. We zijn wederzijds elkaars belangrijkste handelspartners.

Een dergelijke intensieve relatie vraagt om onderhoud. En daarbij gaat het niet alleen om handel. De regionale economie en arbeidsmarkt in Oost-Nederland, de ruimtelijke ordening en verkeersinfrastructuur en kwesties rondom veiligheid en crisisbeheersing vragen om intensieve samenwerking met de buren.
Het Rijk en de Nederlandse grensprovincies en -gemeenten investeren al jaren in die relatie. Er zijn tientallen fora waar alle ‘buurkwesties’ aan de orde komen. Steeds vaker blijkt de noodzaak om daarbij elkaar te betrekken. Provincies geven input aan departementen, rijkscollega’s schuiven aan bij de overleggen van de provincies met de Duitse buren.

“Het is in Nederland al ingewikkeld om beleid goed af te stemmen en uit te voeren. Met buren die in een ander land wonen is het helemaal complex.” Al jaren lang zet Gouverneur Bovens zich in voor de grensoverschrijdende samenwerking. “In Den Haag beseffen ze vaak niet wat de specifieke uitdagingen zijn. Wie in de randstad woont kan in een cirkel van 360 graden zijn Nederlandse ding doen. Maar grensbewoners weten dat de regelgeving, de bevoegdheden en de politieke cultuur bij de buren echt anders is.”

Zijn collega uit Gelderland vult aan. “Of je nu spreekt over water, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling of milieu. De grensoverschrijdende samenwerking op deze en andere terreinen zal in de nabije toekomst alleen maar intensiever worden. En als je niet alert bent op de verschillen dan kan het in de samenwerking gauw vastlopen. Daarom is het goed dat wij hier, zoals de Duitsers zeggen ‘vor Ort’ zijn en samen met de collega’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ons inzetten voor de belangen van Nederland en de grensbewoners.”