Limburgers liever in de auto naar het werk dan op de fiets

Inwoners uit Limburg en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto, als bestuurder of passagier. In Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland wordt juist relatief veel gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Tot de dagelijkse ritten behoort ook het woon-werkverkeer.

Vervoerswijze Limburgers tussen 2014 en 2016:
– auto: 52%
– openbaar vervoer: 3,8%
– niet-elektrische fiets: 17,3%
– elektrische fiets: 1,6%
– lopen: 22,4%
– overig: 2,9%

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland meet de dagelijkse verplaatsingen van de Nederlandse bevolking naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip van de verplaatsingen, gebruikte vervoermiddelen en reismotieven. Dit onderzoek wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door het CBS uitgevoerd. Voor de cijfers in dit bericht is gebruikgemaakt van alle niet-beroepsmatige ritten in Nederland. Daartoe behoort ook woon-werkverkeer. Beroepsmatige ritten door bijvoorbeeld taxichauffeurs, koeriersdiensten en vrachtwagenchauffeurs zijn buiten beschouwing gelaten.