Europese Investeringsbank leent 30 miljoen euro aan Limburgs Energie Fonds

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren. Het gaat daarbij om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.

Het LEF verstrekt geen subsidies. Aan projecten wordt een deel van de financiering verstrekt in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Het fonds wordt op die manier steeds weer aangevuld doordat het geld weer terugvloeit. De Provincie Limburg heeft het LEF opgericht en Finquiddity Vermogensbeheer aangesteld als beheerder.

Volgens de nieuwswebsite groeit door de investering van de EIB de omvang van het fonds van 60 naar 90 miljoen euro. LEF heeft sinds de oprichting (vier jaar geleden) in 27 projecten geïnvesteerd.