Limburgse pallet-ondernemers eisen 150 miljoen van Triodos, BoelsZanders en FHG

C2CP (Cradle to Cradle Products) bv uit Nieuwstadt maakte opgeschuimde kunststof pallets uit restafval. Het in 2010 door Sjra Smeets en Joop Lemmens opgerichte bedrijf leek een gouden toekomst te hebben.

DSM was de eerste grote klant. De pallets zouden serieus bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De provincie verstrekte steun: 750.000 euro vanwege de verwachtte tientallen banen. De Triodos-bank (de duurzaamste bank ter wereld) verstrekte financiering om de start-up te laten vliegen. In potentie lag een wereldwijde miljardenmarkt voor het grijpen.

Het begin van de problemen ontstond toen de verovering van de markt veel langzamer ging dan gedacht. In de praktijk bleken de pallets duurder dan gedacht en vielen de rendementen tegen.

In 2013 kwam er een aandelenfusie met FHG (Faber Halbertsma Groep), leider in Europa als leverancier van houten en bijvoorbeeld kartonnen pallets. Een bejubelde samenwerking door beide partijen. C2CP zou profiteren van het Europese distributienetwerk van FHG. FHG zou zijn assortiment pallets aanvullen met de meest duurzame pallet die er nu was.

Volgens Smeets en Lemmens kwam daar in de praktijk niets van terecht.  Mede-aandeelhouder FHG zou niets gedaan hebben om C2CP vooruit te helpen. De Limburgers wilden nog voor het eind van  het jaar weer van FHG af.

De twee wilden een doorstart maken en daarbij  opnieuw de  financiering voor C2CP opzetten. Jef Willems, voormalig bankman bij de ING werd daarbij betrokken.

Een investeerder in Geleen werd bereid gevonden anderhalf miljoen euro in het plan te steken. Met Triodos werd onderhandeld over het afkopen van de vordering van anderhalf miljoen euro voor een bedrag van acht ton. Zo’n ‘haircut’ is gebruikelijk in dergelijke omstandigheden.

Het leek goed te gaan, totdat begin 2014 Triodos de vordering als een donderslag bij heldere hemel verkocht aan FHG. Dat bedrijf betaalde 850.000 euro om de vordering in handen te krijgen. Met de vordering verkreeg FHG ook de bijbehorende zekerheden:  pandrechten op onder meer dure machines,  rechten op de intellectuele eigendom van de kunststof pallets en privé-borgstellingen van een ton van de beide oprichters.

FHG had het bedrijf van concurrent C2CP zo in de houdgreep. Toen de Limburgers de schulden niet konden voldoen, werden de zekerheidsrechten uitgewonnen. Ze leverden één miljoen euro op. C2CP ging failliet.

Op basis van die lezing van de gebeurtenissen – de visie van C2CP – is nu een megaclaim voorbereid. Tegen Triodos Bank, tegen FHG en ook tegen het Limburgse advocatenkantoor BoelsZanders. BoelsZanders zou C2CP verkeerd hebben geadviseerd.

De drie gedagvaarde partijen ontkennen de aantijgingen van C2CP, maar willen inhoudelijk niet reageren.