Liof: 116 aanvragen van ondernemers, 67 onderzoeken, 6 gehonoreerd middels participatie

Schermafbeelding 2016-06-08 om 14.22.13

LIOF investeerde in 6 gevallen nieuw risicodragend kapitaal in in Limburg gevestigde bedrijven, voor een totaalbedrag van € 3,3 miljoen. Bij bestaande participaties werd in 6 gevallen het belang uitgebreid voor in totaal € 0,8 miljoen.

De 6 nieuwe participaties zijn de resultante van een intensief selectieproces. In totaal zijn er 116 aanvragen binnengekomen (leads), waarvan 67 hebben geleid tot een diepgaande beoordeling (prospects). De succesratio bedraagt
dus 9%. De afvallers zijn vooral aanvragen met een onvoldoende doordacht bedrijfsplan of met een te optimistische inschatting van de toekomstige potentie.

Het totale bedrag aan uitzettingen bleef achter bij de ambities. Dit werd enerzijds veroorzaakt doordat LIOF het
afgelopen jaar veel naar binnen was gericht in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de reorganisatie.

Veel financieringsaanvragen komen te vroeg, dat wil zeggen dat startende ondernemers plannen voorleggen die nog te
ver van de markt zijn verwijderd en die nog onvoldoende zijn onderbouwd en daardoor niet voor financiering door het LIOF Participatiefonds in aanmerking komen. LIOF beheert sinds kort het speciaal daartoe door de Provincie opgerichte fonds voor vroege fase financieringen: het Limburg Business DevelopmentFonds (LBDF).

Er zijn ook nogal wat aanvragen die in zekere zin te laat komen, dat wil zeggen afkomstig van gevestigde bedrijven met
ernstige liquiditeitsproblemen en met zodanig beperkte verdiencapaciteit dat deze aanvragen zich niet (meer)
kwalificeren voor financiering door LIOF.

Tenslotte moet ook geconstateerd worden dat door de extreem lage rentestand er een toename valt te constateren van privaat kapitaal in de risicodragende markt. Dat is een ontwikkeling die op zichzelf uiteraard toegejuicht wordt.