LIOF en Provincie zetten in op versterking van de agrofoodsector

LIOF geeft inhoudelijke en financiële ondersteuning aan individuele MKB ondernemers. Daarnaast richt LIOF zich op sectorversterking van de maakindustrie en logistieke sector in Limburg. Vandaag heeft Gedeputeerde Staten van Limburg besloten hier de komende drie jaar een sectorprogramma voor Agrofood aan toe te voegen.

LIOF wordt hiertoe tenminste drie jaar lang versterkt met vijf extra medewerkers. Die krijgen hun basis in de Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. De inzet van LIOF zorgt er voor dat de zowel de sector als de campus een extra impuls krijgen.

LIOF is dé uitvoeringsorganisatie van de Provincie Limburg als het gaat om ondersteuning van ondernemers. ,,De kennis en ervaring die de regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft bij het MKB kan nu ook voor de agrofoodsector worden gebruikt,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur.

Landbouwgedeputeerde Hubert Mackus denkt dat door de inzet van LIOF innovaties in de land- en tuinbouw sneller tot resultaat gebracht kunnen worden door hun netwerk met ondernemers in de maakindustrie en logistiek. ,,Hun kennis en kunde is zeer groot, maar er wordt nog te weinig gebruikt gemaakt van elkaars wijsheid en ervaringen.”

De gedeputeerden Beurskens en Mackus verwachten dan ook dat LIOF met hun inzet een Limburgs agrofood-netwerk zal creëren. Door het besluit krijgen agrarische ondernemers bovendien een betere toegang tot de financiële instrumenten van de Provincie Limburg en andere overheden.

Agrofood is een belangrijke economische sector in Limburg met een omzet van € 2 miljard jaarlijks. De Provincie steunt innovaties in de sector daarom via het zogeheten programma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont met in totaal € 20 miljoen.