Grassa! raffineert laagwaardig plantenmateriaal middels een bioraffinage-installatie tot diverse hoogwaardige producten zoals eiwitten, mineralen en vezels. Deze producten worden weer verwerkt in diervoeding en veevoeder. Grassa! wil nu haar kennis en kunde inzetten voor het verwerken van groentereststromen met de bouw van een compleet hiervoor ingerichte bioraffinage-installatie. LIOF heeft besloten middels het LBDF-programma een lening aan Grassa! te verstrekken om een prototype te ontwikkelen.

Raffinage van plantenmateriaal en groentereststromen is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Bij bioraffinage wordt de groene grondstof, bijvoorbeeld gras, eerst uitgeperst. Het sap dat hierbij vrijkomt bevat eiwitten, suikers en mineralen. Deze stoffen kunnen weer worden gebruikt voor de food- en feedindustrie. Daar waar raffinageproducten van plantenmateriaal alleen kunnen worden ingezet voor diervoeding en veevoeder, kunnen raffinageproducten van groenteresten ook worden ingezet in de humane voedingssector. Producten die hiervoor kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld bonen, erwten, prei, wortelloof, spinazie, boerenkool, spruiten en sla.

De groenteverwerkende industrie is wereldwijd ongeveer 231 miljard euro groot. Bij de verwerking van groente ontstaat gemiddeld circa 13% afval. Dit afval wordt momenteel veelal gestort of gecomposteerd. De bioraffinage-installatie leidt tot een besparing op de composteringskosten. Doordat de verwerking op locatie geschiedt levert het bovendien een besparing van transportkosten op. Grassa! zorgt, behalve voor de machines, ook voor de afzet van raffinageproducten. Begin 2018 werden de eerste GroenteNuggets gemaakt op basis van eiwitconcentraat van het Venlose bedrijf.

Grassa! is gevestigd in het BioTreatCenter op de Brightlands Greenport Campus in Venlo. LIOF zet sterk in op de versterking van de agrofoodsector in Limburg en werkt hierbij samen met de Brightlands Greenport Campus Venlo.