LIOF investeert in afvalstroomverwerker Pulsed Heat (Maastricht)

Het Maastrichts bedrijf bouwt eigen verwerkingsinstallaties maar richt zich ook op de optimalisatie van bestaande biomassa verwerkingssystemen of – processen.

Via het Limburg Business Development Fonds (LBDF) ondersteunt LIOF Pulsed Heat middels kennis en kapitaal bij de verdere ontwikkeling en commercialisatie van een nieuwe technologie, gericht op duurzame verwerking van afvalstromen. Naast LBDF wordt ook financiering ingebracht door de huidige aandeelhouders en Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Hoeveel LBDF investeert in Pulsed Heat werd niet bekend gemaakt.

Duurzame verwerking afvalstromen
Bij een waterzuiveringsproces, zowel industrieel als bij waterschappen, is men nog steeds niet in staat om met de grootste afvalstroom, slib, op een verantwoorde wijze om te gaan. Niet in financiële zin en ook niet qua duurzaamheid. De druk vanuit de overheid is groot. Pulsed Heat heeft een aantal producten ontwikkeld op basis van een nieuwe technologie die niet alleen voor oplossingen zorgen, maar ook duurzaam en financieel optimaal zijn.

Fast Pyrolyse biedt de oplossing
De verwerking van afvalstromen naar bruikbare olie gebeurt middels de zogenaamde pyrolyse technologie. Deze scheidt de biomassa in een vaste stof, vloeistof en gas. Deze vloeistof is echter waterig en zuur en niet zonder meer toe te passen als een olie. En de verwerking vindt doorgaans centraal plaats, waardoor er transport naar een centraal gelegen verwerker nodig is.
Pulsed Heat biedt met eigen ontwikkelde producten een totaaloplossing voor de toepassing van een nieuw ontwikkelde technologie, de zogenoemde Fast Pyrolyse technologie. Hierdoor ontstaan verder gescheiden vloeistoffen, waaronder een olie van een hogere kwaliteit die de basis vormt voor een bio brandstof. Bovendien kan de biomassa lokaal worden opgewerkt. Transport naar een verwerker is niet meer nodig. Uniek aan deze technologie is dat slib de basis voor deze bio brandstof vormt.

Test installatie
Momenteel wordt de eerste industriële installatie in Maastricht gebouwd. Indien deze naar behoren werkt zal deze bij een waterzuivering installatie bij een Nederlands Waterschap in de praktijk worden getest en vervolgens in gebruik worden genomen.

LBDF
Met behulp van het Limburg Business Development Fonds (LBDF) worden ideeën bedrijven. Met het LBDF bieden LIOF en de Provincie Limburg een financieel instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten. Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt.