Liof investeert in online productienetwerk in Europa

De applicatie Batchforce biedt een online productienetwerk voor CNC-frezen/draaien en 3D-me- taalprinten. Kleine series kunnen sneller worden geleverd doordat beschikbare productiecapaciteit automatisch gesignaleerd kan worden in de markt en het passende productieproces gekoppeld kan worden aan de vraag van de klant.

Reshoring zorgt voor verschuiving in maakindustrie

Er is een verschuiving gaande van massaproductie in lagelonenlanden naar productie van kleine se- ries in de eigen regio. Bedrijven kunnen zo sneller inspelen op veranderingen in de markt en klant- specifieke oplossingen leveren. Bovendien krijgen bedrijven te maken met een innovatieproces dat versnelt. Producten moeten in korte tijd worden geïntroduceerd op de markt.

Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit in productieprocessen en productiecapaciteit. Bedrijven investeren daarom minder in een eigen machinepark en zoeken meer samenwerking met toeleve- ranciers. Echter, in Nederland is het moeilijk zicht te krijgen op waar productiecapaciteit beschikbaar is in de markt.

Batchforce biedt online productienetwerk

Batchforce biedt hiervoor de oplossing. Batchforce is een innovatieve applicatie van Openplus waar- bij lokale productiecapaciteit met een online productienetwerk verbonden wordt en de meest ge- schikte toeleverancier automatisch aan een order gekoppeld wordt. Met Batchforce ontstaat een slim ecosysteem dat kansen biedt voor lokale toeleveranciers en productontwikkelaars om zich ster- ker te positioneren binnen de maakindustrie.

Maakindustrie zoekt match met smart services

Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op de groei van Smart Industry. Batchforce is erop gericht de maakindustrie te versterken in deze digitaliserende wereld. De applicatie richt zich op volwassen productietechnieken (CNC-frezen en -draaien) maar zal uitgebreid worden met opkomende produc- tietechnieken (3D metaalprinten). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een partnership aan- gegaan met kennisorganisaties en innovatiepartners. LIOF zorgt niet alleen voor kapitaal maar onder- steunt Openplus bij het vinden van deze kennis- en netwerkpartners.

LBDF: ideeën worden bedrijven

Met behulp van het Limburg Business Development Fonds (LBDF) worden ideeën bedrijven. Met het LBDF bieden LIOF en de Provincie Limburg een financieel instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten. Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt.