Liof leent aan Desolenator, schoon drinkwater dankzij zonne-energie

LIOF verstrekt via LBDF een lening aan Desolenator. Desolenator heeft een innovatief apparaat ontwikkeld dat water zuivert door gebruik te maken van zonne-energie. De productie van dit appa- raat zal in Limburg gaan plaatsvinden.

Desolenator heeft een huishoudelijk apparaat ontwikkeld, dat met gebruik van zonne-energie iedere vervuiling van water aankan. De lange levensduur van het apparaat gecombineerd met de relatief grote opbrengst per dag (20 liter) en de relatief lage kosten van aanschaf en onderhoud, maakt dat dit product beter is dan bestaande alternatieve oplossingen. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van filters of chemicaliën.

Een van de grootste problemen waar de wereldbevolking mee te maken heeft is, volgens het World Economic Forum, een groot tekort aan drinkwater. De oorzaken zijn bekend: onder andere de dalende grondwaterbronnen, vervuiling, overbevolking en belastende industriële activiteiten. Het watertekort treft zowel de ontwikkelde landen als de ontwikkelingslanden. Landen die op dit moment het meeste te kampen hebben met deze problematiek zijn Chili, Californië, Cyprus en Australië.
97% van onze watervoorraad zit in de oceanen.  Echter, de huidige ontziltingstechnieken zijn inefficiënt en gebruiken veelal fossiele brandstof. Gezien het groeiende tekort aan drinkwater en de uitputting van fossiele brandstoffen is een duurzame oplossing nodig. Deze oplossing ligt in het gebruik van zonne-energie.

 
Internet of things
Ieder apparaat is voorzien van een micro-computer. Dit maakt het mogelijk om data, zelfs vanuit afgelegen locaties, te koppelen aan een server om op deze manier kennis te delen. Er zal ook een app ontwikkeld worden. Deze koppeling via internet of things maakt het verder mogelijk dat de technologie van Desolenator ook voor iedereen betaalbaar is, omdat betaling op basis van gebruik mogelijk gemaakt kan worden.
Wereldwijde uitrol vanuit Limburg
De opgave waar Desolenator nu voor staat is om het product door te ontwikkelen: het product robuust en efficiënter te maken en vervolgens te laten certificeren. Daarna wordt het product vermarkt waarbij de eerste focus ligt op de kleine markt Cyprus. Daarna wordt de grotere markt Californië betreden. De lening van LBDF wordt gebruikt voor de technische doorontwikkeling en certificering van Desolenator. Desolantor is een bedrijf dat momenteel in Londen gevestigd is. Desolenator wil naar Limburg verhuizen omdat Limburg een betere productielocatie is. En dat betekent een creatie van banen binnen Limburg.