LIOF maakt doorgroei Solinso – zonnedakpan – mogelijk

Nieuwe productielijn maakt opschaling mogelijk van vrijwel onzichtbare zonnepanelen

LIOF neemt via het Limburg Business Development Fonds (LBDF) een belang in Solinso én verstrekt een lening. Solinso brengt een speciaal zonne-energie product naar de markt: Mystiek, een vrijwel onzichtbaar zonnepaneel dat naadloos aansluit bij veel voorkomende vlakke dakpannen. Deze Mystiek zonnedakpan combineert de opwekking van zonnestroom met fraaie esthetiek én kan qua prijs en opgewekte elektriciteit de concurrentie aan met standaard zonnepanelen.

Innovatief concept

In 2015 en 2016 heeft Solinso – mede met financiële hulp van LBDF – gewerkt aan de ontwikkeling van een geïntegreerd zonnepaneel in de vorm van een lange dakpan. Het Mystiek product kan direct op de panlatten gemonteerd worden en past naadloos op verschillende soorten (vlakke) dakpannen. Er zijn geen extra rand- en kantafwerkingen nodig waardoor de verwerking net zo eenvoudig is als het leggen van gewone dakpannen. De eenvoudige en snelle installatie speelt in op de behoefte van bouwbedrijven.

En het huidige Mystiek product biedt nog meer. Uniek aan de Mystiek zonnedakpan is de innovatieve verwerking van de glasplaat met zonnecellen in een kunststofframe. Een kunststofframe dat opgebouwd wordt uit basiselementen ter grootte van een dakpan. Hierdoor is het eenvoudig om maatwerk te leveren. Solinso kan zodoende inspelen op verschillende soorten dakpannen én wil in de toekomst ook andere kleuren kunnen leveren zoals Terra Cotta.

Besparing én esthetiek gaan goed samen

De markt voor zonnepanelen groeit gestaag. Vanwege milieuwetgeving is het onvermijdelijk om zonnepanelen toe te passen bij nieuwbouw en renovatieprojecten. Maar consumenten vinden zonnepanelen vaak erg lelijk. De Mystiek zonnedakpan speelt hierop in vanwege de vrijwel onzichtbare inpassing van zonne-energie tussen de dakpannen. Met de Mystiek zonnedakpan wordt de pannenbelijning van het dak niet verstoord. Daarnaast vormen de gunstige prijs, de goede elektrische opbrengst en de lange levensduur van 25 jaar een aantrekkelijk alternatief voor standaard zonnepanelen die op de dakpannen worden geplaatst.

Kapitaal voor groei

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag die zal ontstaan naar de Mystiek zonnedakpan, investeert  Solinso in een semi-geautomatiseerde productielijn. Met deze productielijn wordt de arbeidstijd en daarmee de productiekosten gereduceerd. Deze uitbreiding vraagt om extra financiering. Om dit mogelijk te maken neemt LBDF een belang in Solinso en verstrekt zij een lening.