LIOF ondersteunt Füldner Machines (Heerlen) met kennis en kapitaal

Füldner Machines uit Heerlen verkoopt en onderhoudt machines voor de glasverwerkende industrie. Met de toepassing van servitization wil Füldner haar dienstverlening verbeteren en haar positie op de markt versterken. Met servitization kunnen bedrijven in de maakindustrie meerwaarde bieden door dienstverlening te koppelen aan producten. Op deze wijze kan gerichter ingespeeld worden op de wensen van de klant. LIOF helpt Füldner met het onderzoek naar de haalbaarheid van de toepassing van servitization via kennis en kapitaal.

Füldner: belangrijke Europese speler in glasindustrie
De machines van Füldner worden ingezet voor het bewerken van glas dat onder andere bestemd is voor meubels, gevels, interieurbouw (balustrades, vitrines, traptredes, etc.), keukens en badkamers (spiegels en douchedeuren). Füldner heeft machines staan in de Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Uitval funest voor productieproces
Klanten van Füldner zijn middelgrote tot grote glasverwerkende bedrijven. De winst van deze klanten van Füldner is afhankelijk van de snelheid waarmee het glas verwerkt kan worden. Wanneer een machine plotseling uitvalt, dan valt de productielijn stil en dat is zeer kostbaar en (dus) onwenselijk. Een ander probleem vormt het stilzetten van machines om het verbruiksmateriaal te vervangen. Dit is namelijk moeilijk te plannen. In de zoektocht van Füldner naar een oplossing hiervoor kwam het bedrijf in contact met LIOF.

Kennisbijeenkomst leidt tot eerste onderzoek
Tijdens een kennisbijeenkomst van LIOF over ‘de digitalisering van de maakindustrie’ maakte Füldner kennis met het concept servitization. Vervolgens bracht LIOF Füldner in contact met Fontys. Samen met een student van Fontys, afstuderend op dit specialisme, bracht Füldner de mogelijkheden en vervolgstappen in kaart.

Servitization geeft inzicht
Met de toegekende subsidie van LIOF wil Füldner onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is om een servitization concept te ontwikkelen voor de machines die Füldner verkoopt en on- derhoudt. De machines worden uitgerust met sensoren en communicatiemiddelen (WiFi en GSM). Hierdoor kunnen machines realtime worden gemonitord. De data die uit de machines komt, wordt op een intelligente manier geïnterpreteerd. Hierdoor kan benodigde service beter worden voorspeld en ingepland waardoor het risico op machine-down situaties voor de klanten afneemt.

Pro-actieve service
Naast de winst voor de klant is de planbaarheid van service voor Füldner ook erg voordelig doordat de servicebezoeken veel efficiënter doelmatiger ingezet kunnen worden . Door toepassing van servitization kan Füldner dus pro-actief optreden richting haar klanten. Momenteel is nog geen enkele speler in de glasindustrie in staat om op afstand machinedata uit te lezen. Dit hoge serviceniveau van Füldner is dus uniek in de glasverwerkende industrie en zal haar concurrentiepositie versterken.

Voor hoeveel geld LIOF Füldner Machines ondersteunt werd niet bekend gemaakt.

LIOF is actief voor ondernemend en innovatief Limburg. Met kennis, netwerk en kapitaal stimuleert LIOF de groei van het Limburgse MKB. Deze groei versterkt de economische structuur en zorgt voor meer banen.