Liof schrijft 9.8 miljoen euro verlies over 2015, betrokken bij 160 miljoen aan investeringen

Investeringsbank Liof in Maastricht (voor de helft in handen van de provincie, voor de andere helft in handen van het rijk) heeft over 2015 9.8 miljoen euro verlies geleden. Een jaar eerder werd ruim 13 miljoen euro verlies geleden.

Het eigen vermogen zakte in 2015 naar 73,6 miljoen euro, tegenover 83,4 miljoen euro in 2014.

Liof is financieel nog steeds kerngezond: de solvabiliteit (EV/balsntotaal) is 72,9.

De verliezen worden veroorzaakt door afschrijvingen op deelnemingen (Yumble in Roermond en kunstmestbedrijf Ekompany Agro in Beek gingen failliet). Op leningen aan 35 bedrijven werd 9.1 miljoen euro afgeboekt. Directeur a.i. Loek Radix constateert dat door de jarenlange crisis veel bedrijven op een lager niveau zijn gaan presteren.

Een reorganisatie waarbij twintig mensen hun baan verloren kostte 2.6 miljoen euro.

Liof verminderde het aantal bedrijven in portefeuille van 106 in 2014 naar 88 vorig jaar.

De investeringsbank was betrokken bij 133 projecten waarin samen met derden voor 160 miljoen euro in geïnvesteerd werd. Dat leverde 3000 banen op.

De directie is sinds februari van dit jaar in handen van Loek Radix op interim-basis. Hij vervangt de ziek directeur Jérôme Verhagen.

NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) bestaat sinds 1975.

Over Liof

LIOF is met ruim 40 medewerkers dé uitvoeringsorganisatie van het regionaal economisch beleid voor de provincie Limburg. Dit doen we namens het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij stimuleren we de economische structuurversterking in Limburg en creëren we groei en banen. We richten ons daarbij op het Limburgse MKB, met een focus op de sterke Limburgse sectoren industrie en logistiek. Ook werken we voor bedrijven in deze sectoren die aansluiten op de vier Limburgse campusdomeinen: agro/food, materials, smart services en healthcare.