LLTB en NFO waarschuwen: rek is uit Limburgse fruitteelt

Een Taskforce Limburgse Fruitteelt gaat inventariseren wat er nodig is om de fruitteeltsector in Limburg te vitaliseren en weerbaarder te maken voor de toekomst. Dit werd duidelijk na afloop van een door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg gehouden werkconferentie over de toekomst van de fruitteeltsector.

Tijdens deze conferentie werd bekend dat maar liefst veertig procent van de Zuid-Limburgse fruittelers niet in staat denkt te zijn hun bedrijf in 2018 voort te zetten. De situatie in met name Zuid-Limburg is nijpend. Ruim tachtig procent van de fruittelers heeft geen opvolging of is daar nog niet zeker van. De huidige financiële situatie wordt door ruim 40 procent als zorgelijk of slecht beoordeeld.

Naar aanleiding van de vorstschade afgelopen voorjaar luidden de LLTB en de NFO de noodklok. “Maar lang niet iedereen heeft die gehoord”, zei LLTB-bestuurslid Jan Veltmans. “Het is vijf óver twaalf voor de Zuid-Limburgse fruitteelt en dat lijkt nog niet tot iedereen door te dringen. De ernst is in de hele sector voelbaar.” Een werkgroep van zes fruittelers onderzocht hoe serieus de situatie daadwerkelijk is. De respons op de gehouden enquête was bijna 62 procent. Veltmans: “De uitkomsten zijn zeer schokkend. Daarom ben ik blij met het brede commitment vanuit de politiek en andere stakeholders om gezamenlijk te blijven optrekken voor een vitalere en weerbare Limburgse fruitteeltsector.”

Hoewel de aanleiding voor het onderzoek in de gevolgen van de vorstschade te vinden is, ligt de oorzaak van de malaise dieper. “De vorst was de spreekwoordelijk druppel in de emmer”, zegt Sjaak Walraven, voorzitter van de NFO in Limburg en de LLTB-vakgroep Fruitteelt. “Die emmer was al tot de rand gevuld was met problemen aan de markt- en afzetkant van de sector, de Ruslandboycot en de hagelschade van vorig jaar. In Zuid-Limburg speelt in grote mate mee dat fruittelers zich op dit moment nagenoeg niet kunnen wapenen tegen nachtvorst.”

De LLTB, NFO en de fruitveiling waarschuwen dat de rek er voor de Limburgse fruitteelt uit is. Walraven: “We moeten serieus rekening houden met het verdwijnen van deze sector uit Zuid-Limburg. Dat gaat uiteraard gepaard met veel persoonlijk leed van het verlies van familiebedrijven, maar ook met een ingrijpende verandering van het Zuid-Limburgse landschap, dat er zonder de karakteristieke fruitbomen heel anders uit gaat zien.”