LLTB inventariseert situatie Limburgse fruittelers

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg vragen Limburgse fruittelers een enquête in te vullen naar de situatie in de fruitteeltsector. Op deze manier willen de organisaties het beeld helder krijgen hoe de fruitteeltsector er in Limburg voor staat. Deze sector heeft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken gehad, waaronder de Ruslandboycot, de water- en hagelschade van vorig jaar en de vorstschade van dit voorjaar. Het zijn deze gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat de sector financieel onder druk staat.

“De vorstschade van afgelopen april was voor de LLTB, NFO en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg aanleiding een werkgroep op te richten”, vertelt Sjaak Walraven, voorzitter van de LLTB-vakgroep Fruitteelt. “Een actieplan moet de sector in de toekomst een vorm van ondersteuning gaan bieden. Met de enquête willen we een totaalbeeld vormen en niet inzoomen op bedrijfsniveau.”

Walraven drukt fruittelers in Limburg op het hart tijd vrij te maken de enquête in te vullen. “Het is belangrijk dat we de feiten goed op een rijtje krijgen, zodat we precies weten welke maatregelen er genomen moeten worden. Wordt er niets ondernomen, dan wordt het heel lastig de fruitteelt voor onze provincie te behouden. Dat kan verregaande gevolgen hebben voor het bijvoorbeeld het Zuid-Limburgse cultuurlandschap.”

Maatregelen die volgens de werkgroep genomen kunnen worden, zijn onder meer het financieel begeleiden van de getroffen fruitteeltbedrijven, een beroep doen op regionale steun aan de sector, een betere borging van het vorstrisico, het aanpassen van de brede weersverzekering en een lagere assurantiebelasting.