De aanhoudende droogte leidt in de gehele agrosector tot ten minste een halvering van de verwachte productie. Lege groenteschappen beginnen inmiddels tot een mogelijke realiteit te behoren. Bovendien zijn veel ondernemers, volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), op persoonlijk vlak fysiek en mentaal aan het eind van hun Latijn.

“Al twee maanden zijn ze bijna 24 uur per dag bezig met het beschermen van de planten in temperaturen waarbij ieder weldenkend mens het een beetje rustig aan doet”, legt Léon Faassen, voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), uit. Planten verbranden op het land of verpieteren in de grond, in de maïs ontwikkelen zich geen kolven, waardoor het gewas ongeschikt is als veevoer. Daardoor ontstaat een tekort aan veevoer, zeker in combinatie met het gebrek aan gras. Wat wel nog van het land kan worden gehaald, is ver beneden de maat en leidt volgens Faassen voor veel bedrijven tot een financiële strop.

“Door de extreme droogte in Noord-Limburg beginnen, waar niet beregend is, de gewassen onherstelbare schade te vertonen”, vertelt een zorgelijke Pieter Lucassen, voorzitter van de LLTB-regio Noord-Limburg en zelf plantenkweker. Lucassen is blij dat hij en zijn collega’s mogen beregenen. ‘Daar hebben we via Nieuw Limburgs Peil goede afspraken over gemaakt met Waterschap Limburg.” In het midden van de provincie klinkt het verhaal niet anders. “Gelukkig zijn de relaties tussen het waterschap, de provincie en de LLTB dusdanig goed dat beregenen mogelijk is. Dat is niet in alle provincies het geval”, weet Giel van Herten, voorzitter van LLTB-regio Midden-Limburg.

In het zuiden is de situatie iets minder nijpend. ‘Dankzij de löss die met haar kleiachtige eigenschappen het water beter vasthoudt dan de zandgronden in Noord- en Midden-Limburg en de paar stevige regenbuien van afgelopen woensdag is de situatie hier nog te overzien’, vertelt Jos Brands, voorzitter van de LLTB-regio Zuid-Limburg. “Op dit moment lijkt het voor veel teelten relatief mee te vallen, zeker als je naar de rest van de provincie kijkt’, stelt Brands. “Maar met het oog op de huidige weersvooruitzichten begint de droogte zelfs hier zorgwekkende vormen aan te nemen.”

LTO Nederland spreekt over een crisis en heeft een pakket van crisismaatregelen opgesteld. Hierover is overleg met de verantwoordelijk ministeries. Het pakket aan steunmaatregelen bestaat enerzijds uit technische maatregelen en anderzijds uit economische ondersteuning. Het is voor het eerst dat landelijk geldende crisismaatregelen voor boeren van kracht moeten worden vanwege de droogte.