Waterschap Limburg handhaaft het vanwege de extreme droogte ingestelde verbod om het land te besproeien met water uit omliggende beken onder meer vanuit de lucht, met een helikopter. Dat leidt tot grote ergernis bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Absurd, een ander woord heeft LLTB-voorzitter Léon Faasen er niet voor. “Wanneer wij om handhaving door de politie vragen bij het bestrijden van misdrijven, is daar geen geld voor, maar als het waterschap wil controleren op overtredingen door boeren, is het ineens geen probleem.”

Faassen doelt op het hennepbestrijdingsproject van de LLTB, waarbij in het verleden met groot succes helikopters zijn ingezet, maar waarvoor afgelopen jaar geen geld beschikbaar was. “Terwijl we weten dat daar misdrijven plaatsvinden, wordt er toch voor gekozen er geen middelen voor vrij te maken. Om dan nu preventief helikopters in te zetten voor het opsporen van een overtreding, staat in geen enkele verhouding.” Faassen is natuurlijk niet tegen controle op zich. “Naleving van verordeningen moet worden gecontroleerd, maar niet op deze manier. Dit is met veel gemeenschapsgeld met een kanon op een mug schieten.”

Dijkgraaf Patrick van der Broeck reageert in De Limburger: “Sinds we medio juni het besproeien van land met water uit beken en sloten tijdelijk hebben verboden, is er maar één overtreding gesignaleerd. Eén boete uitgedeeld. Voor mij is dat een bewijs dat men de noodzaak van de maatregel en de ernst van de situatie onderschrijft.” Hij geeft aan dat die overtreding niet vanuit de lucht maar vanaf de grond werd geconstateerd. Volgens Van der Broeck had de communicatie beter had gekund. Hij legt uit dat het waterschap jaarlijks zes, van te voren geplande controlevluchten uitvoert. “Die van juni viel toevallig samen met het ingestelde onttrekkingsverbod. Zo was daar extra aandacht voor.”

Waterschap Limburg heeft inmiddels aangekondigd het onttrekkingsverbod van water uit Zuid-Limburgse beken uit te breiden.