Lobby provincie; Maastricht Aachen Airport partner van Schiphol

Door de samenwerking moet Maastricht Aachen Airport na Schiphol ’s lands belangrijkste luchthaven voor vracht worden. Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) vindt ook dat de Limburgse luchthaven nadrukkelijker onder de aandacht gebracht moet worden op de handelsmissies die Nederland onderneemt. De gedeputeerde wijst op de ‘milieuruimte’ die Maastricht Aachen Airport heeft. „In Amsterdam en bijvoorbeeld Lelystad is nauwelijks nog ruimte. In Limburg wel. Laten we die dan benutten.”

Investeringspact
De lobby voor de samenwerking tussen de vliegvelden is ingezet. De ambitie maakt deel uit van het Limburgs Investeringspact, het ‘bidbook’ voor de landelijke verkiezingsprogramma’s.
Beurskens: „Als provincie hebben we onze nek uitgestoken voor de redding van Maastricht Aachen Airport. Nu is het zaak de basis verder uit te bouwen. Daar hebben we andere partijen bij nodig, zoals het Rijk.”