Luc Verburgh nieuwe voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Op 1 september start dr. Luc Verburgh (1961) als voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

De nieuwe voorzitter is benoemd op unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie met onder meer vertegenwoordigers van medewerkers en studenten. “Dit tekent het vertrouwen in zijn persoon”, zegt prof. dr. Gerard Mols, voorzitter van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool. “Luc heeft laten zien organisaties te kunnen doorontwikkelen door samen te werken en leiderschap te tonen. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het nationale en internationale bedrijfsleven. Dit past bij het hoge ambitieniveau van Zuyd.”

Luc Verburgh ziet er naar uit om vanuit zijn nieuwe positie bij te mogen dragen aan de verdere ontwikkeling van Zuyd Hogeschool. “Met een voorgeschiedenis van meer dan honderd jaar heeft Zuyd een mooie basis. Dit zie je terug in de hoge kwaliteit van de opleidingen. Ik verheug me erop om samen te werken met al die mensen en organisaties binnen en buiten de hogeschool die Zuyd zo bijzonder maken.”

Sinds 2012 tot eind augustus 2017 is Luc Verburgh voorzitter van het College van Bestuur van ROC Zadkine met vestigingen in en om Rotterdam. Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Wales. Aansluitend ging hij in 1988 aan de slag bij de vakgroep Methoden en Technieken in Nijmegen, waar hij in 1992 promoveerde op het onderwerp ‘participerende beleidsmodellering in de zorgverzekeringssector’. Na diverse consultancy- en managementrollen bij Accenture werd Verburgh in 1996 algemeen directeur van SARA, het nationale rekencentrum dat computercapaciteit biedt aan alle universiteiten en onderzoekscentra in Nederland. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de KLM als Vice President Service Management. In 2000 ging Verburgh aan de slag als lid van de Raad van Bestuur van de beursgenoteerde SNT Group, waarna hij Managing Director werd bij ClientLogic, een wereldwijd opererend callcenterbedrijf. In 2004 volgde de overstap naar het onderwijs als voorzitter van het College van Bestuur van het Wellantcollege, dat 29 locaties heeft in de Randstad. Luc Verburgh is getrouwd en heeft drie kinderen.

Samen met dr. Kitty Kwakman en drs. Olaf van Nugteren vormt hij het College van Bestuur van Zuyd. Verburgh neemt het voorzitterschap over van drs. Karel van Rosmalen, die na tien jaar Zuyd een nieuwe uitdaging aangaat.