De luchtwasser blijkt geen populaire investering te zijn onder rundveehouders. Bij slechts 3,3% van de boeren is dit apparaat op het bedrijf aanwezig. Deze resultaten blijken uit een steekproef van de RundveeScanner 2018 van het in Roggel gevestigde AgriDirect. Dit is de jaarlijkse telefonische inventarisatie waarbij Nederlandse rundveebedrijven worden benaderd met vragen over hun agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen. Bijna 700 boeren hebben vragen beantwoord over het gebruik en investering van een luchtwasser.

Bijna 2% van de ondervraagde boeren geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn om in de toekomst te investeren in een luchtwasser. Ruim 89% geeft aan (zeer) ongeïnteresseerd te zijn in een dergelijke investering.

Luchtwassers kwamen afgelopen maanden negatief in het nieuws omdat uit onderzoek van Wageningen University bleek dat combi-luchtwassers minder geur en ammoniak zuiveren dan in eerste instantie werd gedacht.

Ook in de politiek staat niet iedereen positief tegenover de luchtwasser. De Partij voor de Dieren maakte bezwaar tegen het gebruik van luchtwassers, gesteund door onder andere SP en GroenLinks. Hier werd echter geen gehoor aan gegeven door het kabinet.