De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en Maastricht School of Management (MSM) hebben gisteren tijdens Limburg Unlimited in MECC Maastricht een gezamenlijke intentie ondertekend. De samenwerking moet het duurzame sociale en economische ondernemingsklimaat in Limburg bevorderen.

De vierde industriële revolutie
De opkomst van nieuwe technologie, de vierde industriële revolutie, heeft in toenemende mate invloed op de huidige bedrijfsvoering van Limburgse ondernemers. Beide partijen voorzien een rol om, in deze complexe omgeving, de kansen die de nieuwe technologie biedt scherper onder de aandacht te brengen. Kennisbevordering op dit vlak creëert nieuwe werkgelegenheid, die de sociale en maatschappelijke agenda van de provincie Limburg positief ondersteunt.

MSM als partner van de LWV academy
De LWV is een de van de initiators in het samenbrengen van diverse onderwijsinstellinge in de LWV Academy. MSM heeft 65 jaar historie in Post Graduate Business onderwijs. Door de samenwerking met RWTH Aachen en SingularityU bieden ze een aanbod van internationaal vraaggericht business onderwijs dat gevuld wordt voor en door ondernemers gericht op het inspireren van duurzame innovatie. Om deze redenen sluiten MSM en de LWV de komende drie jaar een partnership om de LWV Academy samen vorm te geven. “Ik zie deze samenwerking met MSM als versterking voor ondernemers om kennis en ervaring uit te breiden. Ons doel is het ondernemersklimaat in Limburg te optimaliseren en de LWV Academy is een van de manieren waarop wij dit tot stand brengen”, laat algemeen directeur LWV, Huub Narinx, weten.