Maasgouw neemt Streetwise Landgraaf in arm om winkelgebied Maasbracht te versterken

De gemeente Maasgouw: Hoe houden we het winkelgebied in Maasbracht toekomstbestendig? Met die vraag gaan ondernemers, inwoners, pandeigenaren en de gemeente, onder begeleiding van Streetwise, samen aan de slag.
Met als doel, een blijvend sterke profilering van het winkelcentrum in Maasbracht. Want een bruisend winkelcentrum is niet alleen belangrijk voor winkeliers, maar ook voor de inwoners en bezoekers van Maasgouw.

Uitnodigend winkelgebied
Het centrum van Maasbracht kent een veelzijdig winkelaanbod. Ook de nabijheid van de haven versterkt de belevingswaarde van het winkelgebied. Dat Maasbracht het zeker niet slecht doet als winkelgebied, blijkt uit regionale en provinciale inventarisaties van winkelleegstand. “Uiteraard willen we zoveel mogelijk panden vullen, maar de aanpak van de leegstand is niet ons enige doel. We streven naar een duurzaam evenwichtig en uitnodigend winkelgebied, met een goede balans tussen vraag en aanbod.” aldus portefeuillehouder Lalieu.

Uitdaging
Een van de uitdagingen die ondernemers, inwoners, pandeigenaren en de gemeente onder begeleiding van Streetwise proactief gaan oppakken, is het versterken van de identiteit en de profilering van het winkelcentrum. Een sterke profilering vergroot de binding van inwoners en bezoekers met het winkelcentrum van Maasbracht. Dit maakt ook kansen zichtbaar maken voor gevestigde en startende ondernemers.

Over Streetwise

Om retailvisies om te zetten in realiteit is een oliemannetje nodig dat laveert tussen overheden, marktpartijen en burgers. Streetwise is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die het gezamenlijke belang van alle partijen samenbrengt. Middels een integrale totaalaanpak krijgen winkelgebieden nieuwe dynamiek en wordt de route naar krachtige, compacte winkelgebieden versneld ingezet.

Door de opbouw van commitment vanuit de vastgoedsector wordt het vestigingsklimaat voor startende ondernemers verbeterd en krijgen vernieuwende retail- en horecaconcepten de ruimte. Dankzij een gedegen voortraject is de uitval onder de starters minimaal en zijn de invullingen van winkelleegstand structureel van aard. Het resultaat is een duurzame economische retailstructuur in een winkelgebied met een onderscheidend profiel.