De Provincie Limburg neemt in samenwerking met Maastricht Bereikbaar deel aan het pilotproject MaaS. MaaS staat voor Mobility as a Service. Dit is een app die het mogelijk maakt een reis naar huis, restaurant of bios te plannen, boeken en betalen met een vervoermiddel dat op dat moment het beste uitkomt: fiets, bus, taxi of auto.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met regionale overheden zeven regionale pilots.
Limburg is geschikt om hiermee te starten, onder meer vanwege de ligging tussen België en Duitsland. Dit maakt de Limburgse pilot uniek ten opzichte van de andere pilotprojecten. Met het project MaaS wil Limburg een bijdrage leveren aan het realiseren van multimodale grenzeloze mobiliteit. “Met de pilot MaaS willen we duurzame mobiliteit stimuleren door grenzen weg te nemen,” aldus Gedeputeerde Eric Geurts.

MaaS biedt niet alleen gemak en maatwerk voor de reiziger, maar biedt ook kansen voor vervoerders en overheden. MaaS kan zorgen voor een vervoersaanbod dat goed past bij de vraag naar mobiliteit. Het concept kan bijdragen aan een duurzaam, flexibel en betaalbaar aanbod dat bijdraagt aan de bereikbaarheid van hun stad of regio. De experimenten moeten uitwijzen of dit in de praktijk zo werkt.

“Makkelijk en snel van je huis naar je werk. Overstappen van de trein in de taxi, deelauto of op de fiets. Zonder gedoe en met betrouwbare reisinformatie. Een mooie innovatieve oplossing om onze steden bereikbaar te houden,“ geeft minister van Nieuwenhuizen aan. Staatssecretaris Van Veldhoven vervolgt: “Ik wil dat we flexibel zijn: een reiziger moet kunnen variëren tussen de auto, ov en de fiets. Niet de manier waarop je reist, maar de reiziger staat centraal. Zo werken we aan duurzame mobiliteit.”