Maastricht en Lanaken akkoord over grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop

Het gaat dan in het bijzonder over de geluidsvoorschriften die gaan gelden. Wanneer Albertknoop in de toekomst wordt ontwikkeld, kan de cumulatie van het geluid tot belasting leiden voor nabijgelegen woningen in Maastricht. Een hogere geluidsbelasting dan de norm voorschrijft in ons land. Om het probleem te verhelpen, staken beide gemeentes daarom de koppen bij elkaar. “Nieuwe bedrijven die een hoge geluidsbelasting voortbrengen, zullen zich alleen kunnen inplanten op bedrijfspercelen die het verst weg liggen van omliggende woongebieden. Het gaat om percelen die grenzen aan het Albertkanaal”, laat Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, aan RTV Maastricht weten.