Maastricht: Forenzen die auto laten staan kunnen €240,- sparen door te fietsen of OV-en

Forenzen die tijdens de spits de auto laten staan en overstappen op e-bike, fiets, OV of parkeren op afstand (P+R) en verder reizen met het OV kunnen daarmee maximaal €240,- bij elkaar verdienen over een periode van een half jaar tijd. Met dit nieuwe aanbod beloont Maastricht Bereikbaar reizigers die daarmee de toegangswegen tijdens wegwerkzaamheden ontlasten.
In de loop van het voorjaar kunnen reizigers beginnen met sparen wanneer zij besluiten om de overstap te maken. Deelnemers worden beloond met punten (vergelijkbaar met airmiles) die ze kunnen inwisselen in een webshop voor producten of diensten met een waarde van maximaal €240,-. Ook forenzen die nu al de auto laten staan, kunnen deelnemen. Zij sparen weliswaar een lager bedrag bij elkaar maar worden op deze manier beloond om hun goede gedrag voort te zetten.
Bruggen ontlasten
Maastricht Bereikbaar wil hiermee 1000 extra deelnemers werven onder de 39.000 medewerkers van de 34 grote aangesloten werkgevers in Maastricht en Zuid-Limburg. Daarnaast zal Maastricht Bereikbaar 1000 extra deelnemers werven onder de automobilisten op de maasbruggen in Maastricht. Dit om de verkeersdruk op met name de Noorderbrug en Kennedybrug te verminderen tijdens de werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé. Om forenzen te begeleiden tijdens hun dagelijkse ritten maken ze gebruik van een app.
Studenten op de fiets
Tegelijkertijd gaat Maastricht Bereikbaar studenten van Maastricht University, ROC Leeuwenborgh en Zuyd Hogeschool Maastricht die op fietsafstand wonen, stimuleren om vaker te fietsen tijdens de spitsuren in plaats van met het openbaar vervoer te reizen. Op die manier komt er meer ruimte vrij in treinen en bussen tijdens spitsuur voor overstappers van de auto. Studenten die de fiets nemen in plaats van trein of bus kunnen daarmee ook punten sparen die ze tegen producten of diensten kunnen inwisselen in de webshop. Dit aanbod geldt vanaf het nieuwe collegejaar 2016/17.
Werven deelnemers
Rondom de start van dit nieuwe aanbod volgt nadere informatie aan potentiële deelnemers en werkgevers via diverse kanalen. Om deelnemers te werven zal er vanaf het voorjaar een marketingcampagne worden uitgezet om forenzen en later ook studenten te werven voor dit aanbod. De periode van zes maanden en de maximale beloning zijn gebaseerd op ervaringen elders in het land en op eerdere producten (Burn Fat Not Fuel) van Maastricht Bereikbaar. In veel gevallen
leidt deze aanpak tot blijvende gedragsverandering; een jaar na afloop van de beloning is de meerderheid nog steeds aan het fietsen, OV-en of parkeren op afstand.