Maastricht gaat met ‘anti discriminatie voorziening Limburg’ standaard vacatureteksten aanpassen

Dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders genomen:

“Met het opnemen van diversiteit als apart thema in de vernieuwde HRM-visie van de ambtelijke organisatie, alsook door het uitvoeren van de genoemde concrete acties, draagt de ambtelijke organisatie haar steen bij aan een inclusieve Maastrichtse arbeidsmarkt. Het voorstel draagt bij aan het ambtelijk streven om een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat te bieden voor iedereen in de ambtelijke organisatie, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap, religie of culturele achtergrond.

Concrete acties:

§ De personeelsadviseurs, die alle werving- en selectietrajecten begeleiden, worden getraind in ‘selecteren zonder vooroordeel voor HR-professionals’;

§ Een variant op deze workshop wordt daarna aangeboden aan de leidinggevenden, die uiteindelijk de beslissende stem in het selectieproces hebben;

§ Samen met ADVL (anti discriminatie voorziening Limburg) onze standaard vacaturetekst aanpassen.”