Maastricht: ook Bibob voor avondwinkel, speelhal, evenementen en verkoop OG gemeente

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument waarmee de gemeente voorkomt dat ze criminele activiteiten faciliteert en bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermt. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld een vergunningaanvraag weigeren of een vergunning intrekken, wanneer er een ernstig gevaar dreigt dat die vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

.
De Wet Bibob is op 1 juli 2013 gewijzigd. Als gevolg van deze wetswijziging is het toepassingsbereik van de Wet Bibob uitgebreid. Het college heeft op basis hiervan besloten een nieuwe ‘Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Maastricht (Bibob-beleidslijn)’ vast te stellen.

.

Het bestaande Bibob-beleid van de gemeente Maastricht van 2010 wordt uitgebreid met de volgende bepalingen:
– Aanvragen voor ontheffingen voor avondwinkels (artikel 6 Verordening Winkeltijden Maastricht);
– Aanvragen voor vergunningen voor speelgelegenheden (artikel 2.3.3.1 Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht);
– Aanvragen voor bepaalde, door de burgemeester bij afzonderlijk besluit aan te wijzen evenementenvergunningen (artikel 3 Evenementenverordening gemeente Maastricht);
– Vastgoedtransacties en met name in die gevallen waarbij de gemeente onroerend goed verkoopt.