Maastricht verdeelt krimpgelden (844.000 euro) over heuvelland

Het college van burgemeester en wethouders besluit om een deel van de krimpgelden voor de regio Maastricht-Heuvelland toe te kennen aan de gemeenten Meerssen en Eijsden-Margraten.

De gemeente Maastricht is namens de regio Maastricht-Heuvelland budgethouder voor de zogenaamde krimpgelden die door het Rijk beschikbaar worden gesteld om de gevolgen van de bevolkingskrimp en vergrijzing op te vangen. Jaarlijks is er een bedrag van € 844.000 beschikbaar voor de regio Maastricht-Heuvelland. Deze krimpgelden worden ingezet om leegstand van maatschappelijk vastgoed tegen te gaan.

De regio-gemeenten kunnen voorstellen indienen die getoetst en geaccordeerd worden in het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen regio Maastricht-Heuvelland. In het overleg van 24 november 2016 is besloten om € 77.516,- toe te kennen aan de gemeente Meerssen voor het realiseren van een kindcentrum en € 389.674,16 voor de gemeente Eijsden-Margraten voor groot onderhoud en bouwkundige kosten voor de herbestemming van het voormalige schoolgebouw Noorbeek en voormalige peuterspeelzaal Sint-Geertruid.