Maastricht wil meer toeristen die langer blijven

Maastricht zet in op verdere groei van het verblijfstoerisme in de stad.  In de jaren 2013-2016 is het aantal overnachtingen met 16% gegroeid.  Via marketing en communicatie, het informeren en verleiden van (potentiële) bezoekers en het bouwen aan een sterk en eenduidig imago van de stad, dient VVV Maastricht ook de komende jaren te werken aan het verhogen van het verblijfstoerisme, de bestedingen en de werkgelegenheid in de toeristische sector.

“Het verblijfstoerisme zit in de lift, het aantal banen in de sector is ongeveer gelijk gebleven en de euro’s die we besteden worden in waarde verviervoudigd voor de stad,” aldus John Aarts, wethouder voor economie van de gemeente Maastricht.

De gemeente heeft besloten om ook de komende jaren verder samen te werken met de VVV. Jaarlijks ontvangt de toeristische dienst € 863.000 van de gemeente.

Het aantal hotelovernachtingen is sinds 2009 gestegen met 19,5 procent. Het aandeel buitenlandse hotelgasten steeg in die periode van 25 tot 33%. De spreiding over het jaar is positief; in december vinden inmiddels 9,6% van het aantal overnachtingen plaats, evenveel als de traditionele topmaanden juli en augustus. Het afgelopen haar 2015 steeg de gemiddelde verblijfsduur licht tot 1,59 nachten. In dat jaar steeg het aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector met 120 banen tot bijna 6000 banen (8,4% van het totaal aantal banen in Maastricht).

In 2015 trok Maastricht 2,25 miljoen bezoeken door circa 1,35 miljoen bezoekers. Beide zijn gedaald vanaf 2012 . Het aantal bezoeken daalde daarbij relatief sterker dan het aantal bezoekers, door het afnemen van het herhalingsbezoek.