Maastrichtse onderzoeker Raymond Montizaan: ‘Vroegpensioen luxe voor alleen de rijken’

Lager opgeleiden werken langer door dan hoogopgeleiden. In de praktijk blijkt ook dat zij juist vaker eerder stoppen doordat ze zich dat kunnen veroorloven. “Vroeg pensioneren is een luxegoed aan het worden waar steeds vaker alleen vermogenden aanspraak op kunnen maken”, schrijft Montizaan in het vakblad ESB (Economisch Statistische Berichten), het platform voor economische onderzoekers.

Raymond Montizaan is verbonden aan het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Laagopgeleiden werken – tegen de beeldvorming in – gemiddeld een jaar langer (tot hun 65e) dan hoogopgeleiden (tot hun 64e).

Bij de lageropgeleiden stijgt de pensioenleeftijd het hardst omdat zij niet de financiële middelen hebben om eerder te stoppen, zo meldt Motizaan in zijn stuk, waarover ook Trouw bericht. “Vooral onder mensen met een lage sociaaleconomische status die een laag pensioen hebben, is de pensioenleeftijd het hardst gestegen”, meldt Montizaan in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

Het verschil in het moment van pensioen gaan is omgekeerd evenredig met de ontwikkeling van de gezondheid. Mensen met een lage economische status krijgen gemiddeld op hun 53e de eerste gezondheidsklachten terwijl hoger opgeleiden pas klachten krijgen op hun 72e.