Maastrichtse uitvinding kan risico op afstoten orgaan bepalen

TransCare is een in vitro diagnostic (IVD) systeem waarop in 1 druppel bloed binnen 5 minuten een eiwit wordt gemeten dat ontstaat bij vitamine K insufficiëntie. Dit zogenoemde Protein Induced by Vitamin K Absence (PIVKA) is een sterke risicofactor voor orgaan-afstoting en overlijden van de ontvanger van een donornier.

Deze revolutionaire testmethode zorgt voor een grotere overlevingskans van de ontvanger na een niertransplantatie. De uitvinding bouwt voort op een onderzoekslijn die al in 1982 door de wetenschappelijk directeur van VitaK, Dr. Cees Vermeer, werd gestart met de ontdekking van vitamine K-afhankelijke enzymsystemen in de nieren. Het volledige onderzoek is vastgelegd in 32 artikelen in de wetenschappelijke literatuur. Uit al dit onderzoek bleek dat een lage vitamine K inname en een slechte vitamine K status in het bloed een negatief effect hebben op de nierfunctie. In samenwerking met de Universiteit Groningen is ontdekt dat dit ook geldt voor de functie van de getransplanteerde nier, en de overleving van de ontvanger daarvan. TransCare kan door het meten van het PIVKA snel en nauwkeurig de vitamine K status van de patiënt monitoren, ook hoe tijdens een verhoging van de vitamine K inname het PIVKA (en daarmee de risicofactor) in belangrijke mate wordt teruggebracht.

TransCare, dat beschermd wordt door 2 internationale patent-aanvragen, maakt deel uit van de VitaK IVD Care lijn en is gebaseerd op uitgebreid toegepast wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek willen de wetenschappers van VitaK hun kennis zo dicht mogelijk bij de patiënten brengen. VitaK Innovation in Life Science heeft het voornemen kenbaar gemaakt deze innovatieve technologie begin 2017 in Europa op de markt te brengen en medio 2017, in samenwerking met de gerenommeerde zakenman/investeerder Zijne Excellentie Mr. Hussain Al Mahmoudi uit de Verenigde Arabische Emiraten, te introduceren in het Midden Oosten.

“Onze studies hebben aangetoond dat zowel het risico op afstoting van de getransplanteerde nier alsook het overlijden van de ontvanger van de donornier sterk afhangt van de vitamine K status van de patiënt. Patiënten met een relatief slechte vitamine K status hadden een drie maal hogere kans om binnen 10 jaar te overlijden dan patiënten met een goede vitamine K status (45% t.o.v. 15%). De TransCare biedt de mogelijkheid van risicoreductie door slechts kleine aanpassingen van het dieet, en het resultaat van die aanpassing wekelijks te volgen”, aldus de uitvinder van deze nieuwe technologie, Dr. Cees Vermeer.