Marcel Jöris (57) volgt Bert Kersten als voorzitter op bij de betaalde voetbalorganisatie MVV Maastricht. Jöris is al 2,5 jaar lid van de Ledenraad en sinds een half jaar bestuurslid van de Vereniging MVV.

De nieuwe voorzitter werkt bij de MTB in Maastricht, waar hij eindverantwoordelijk is voor commercie, productie en diensten.”MVV heeft een bewogen periode achter de rug. Sinds 2010 is door enorm bevlogen bestuursleden, medewerkers en diverse andere personen met een MVV-hart keihard gewerkt om de club er bovenop te helpen. En met een fantastisch resultaat! De club is financieel gezond en laat op sportief gebied weer van zich horen. Kortom, er ligt een degelijk fundament. Dat verdient alleen maar waardering voor allen die hier hun bijdrage aan hebben geleverd. De laatste tijd voel je echter in allerlei geledingen de prikkel om nu door te pakken. Er leeft ambitie om hoger op te komen. Verder te bouwen op dat goede fundament. Dit proces wil ik graag mee vormgeven. Samen onderzoeken wat de juiste stappen zijn om die ambitie waar te maken. Daar hebben we een breed draagvlak voor nodig. Ik denk met mijn ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze volgende fase.”

Marcel Jöris start op (Paas)maandag 2 april in zijn nieuwe rol, precies op de dag dat MVV 116 jaar bestaat en MVV de thuiswedstrijd tegen FC Emmen speelt.