Martin Eurlings blijft nog wat langer burgemeester in Valkenburg (27 kandidaten willen hem opvolgen)

De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is tijdelijk voor twee maanden opgeschort. Tot die tijd blijft Martin Eurlings waarnemend burgemeester. Reden voor de opschorting is de mogelijke herindeling of verdere samenwerking met de gemeente Meerssen.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Meerssen hebben onlangs besloten om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap het beste kan worden ingevuld. Ze hebben de provincie gevraagd om regie en ondersteuning te bieden. De gemeente Maastricht heeft zich bij dit laatste verzoek aangesloten.

De provincie is als reactie op het verzoek van de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht een bestuurlijke overlegronde gestart waarbij aan de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de vraag wordt voorgelegd hoe zij aankijken tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg.

In afwachting van de resultaten van de verkenning door de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Meerssen en de uitkomsten van deze bestuurlijke overlegronde heeft de gouverneur de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul tijdelijk voor twee maanden opgeschort.

Bij de gouverneur zijn 27 sollicitaties op de vacature van burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul binnen gekomen. De meeste kandidaten hebben een ambtelijke en/of politiek-bestuurlijke achtergrond. Onder hen bevinden zich negen kandidaten van de VVD, zes van het CDA, drie van D66, twee van de PvdA, één van Groen Links en één van een lokale partij. Vijf kandidaten zijn geen lid van een politieke partij. De 27 kandidaten zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het opschorten van de procedure.