Martine Bouman wint Marc Cornelissen | Brightlands Award

Martine Bouman heeft de Marc Cornelissen | Brightlands Award 2017 gewonnen. Haar missie is het verkleinen van grote gezondheidsverschillen in ons land door een effectievere informatievoorziening over gezondheid en duurzame leefstijl aan het laaggeletterde deel van de Nederlandse bevolking. Volgens de jury heeft Martine Bouman een thema gekraakt dat uiterst relevant is voor onze samenleving vandaag en voor toekomstige generaties.

Martine Bouman is bijzonder hoogleraar ‘Entertainment Media and Social Change’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en wetenschappelijk directeur van het Centrum Media & Gezondheid in Gouda. Zij heeft meer dan 20 jaar geleden geconstateerd dat het gebrek aan effectieve communicatie een belangrijke oorzaak is dat mensen van een lagere sociaaleconomische status significant korter leven en een gezondheidsachterstand hebben. Meer dan 1,3 miljoen mensen hebben namelijk moeite met het begrijpen van brochures en websites en het lezen en begrijpen van de instructies voor bijvoorbeeld medicijngebruik of gezond leven. Deze feiten hebben grote gevolgen voor hun gezondheid en welzijn. Het verminderen van de sociaaleconomische verschillen in gezondheid is een belangrijke motivatie voor haar werk. Zij heeft de entertainmentwereld waaronder bedrijven als Endemol verbonden met de wereld van gezondheid en wetenschap en onderwijs via televisie series en online campagnes, onderzoek en opleidingsprogramma’s. Entertainment education is een baanbrekende formule geworden die nationale en internationale erkenning verworven heeft bij het bedrijfsleven en overheid.

Als winnares van de Marc Cornelissen Brightlands Award wil Martine Bouman op een volgende expeditie stappen en zorgen om de nieuwe spelers in het medialandschap in een hub verenigen rond thema’s duurzaamheid, gezondheid en sociale tolerantie, lees scenarioschrijvers, serious game designers, verhalenvertellers of bloggers. Dat is nodig om ook in de toekomst te zorgen dat mensen op maat worden bereikt en daarmee significant bij te kunnen dragen aan de uitdagingen op het gebied gezondheid en duurzaamheid.

Juryvoorzitter Maria van der Hoeven: “Wij zijn zeer onder de indruk van het werk van Martine Bouman. Zij heeft een thema gekraakt dat uiterst relevant is voor onze samenleving vandaag en voor toekomstige generaties. Haar missie is nog niet voltooid mede ingegeven door een samenleving en medialandschap die aan veranderingen onderhevig is. Wij zijn met name gecharmeerd van de originaliteit van de aanpak van deze complexe problematiek. Uitdagingen als deze zijn namelijk niet op te lossen met nog meer technologie, maar vragen kennis en inzicht in gedrag en sociale context van mensen en vooral hoe ik hen kan bereiken. Martine Bouman heeft daarbij de moed gehad om een min of meer veilige academische carrière in de waagschaal te stellen en heeft zich in haar expeditie niet laten afschrikken door de wereld van meten is weten. Zij is er op creatieve wijze telkens in geslaagd expedities te volbrengen die overheden en bedrijfsleven bewust hebben gemaakt dat ook andere wegen nodig zijn om deze gezondheidskloof in de samenleving te overbruggen. Wij zouden het toejuichen als ook andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en gezondheid van haar expertise kunnen profiteren. Kortom, Martine Bouman is bezig met een proces dat zijn vruchten afwerpt mede door een vernieuwende en gedurfde aanpak. Zij laat zien dat zij niet meer loslaat voordat haar missie is geslaagd en zij is onderweg om de spreekwoordelijke steen op aarde te verleggen. Zij is erin geslaagd om een grote schare volgers van verschillend pluimage daarbij te betrekken.”

Brightlands | Marc Cornelissen Award
De Brightlands | Marc Cornelissen Award is een permanent Brightlands eerbetoon aan Marc Cornelissen, de poolreiziger en duurzaamheidspionier die in 2015 tijdens een poolexpeditie verongelukte. Zijn nalatenschap wordt door Brightlands en vele anderen ervaren als een inspiratiebron voor onze uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, samenwerking en leiderschap. De aanmoedigingsprijs van € 25.000 is bedoeld voor een gedreven koploper en verbinder. Het gaat om kandidaten die zich, in de geest van Marc Cornelissen, onderscheiden door hun verbindend leiderschap en grensoverschrijdende samenwerking, gericht het creëren van een duurzame wereld.
De award is een initiatief van de gelijknamige stichting en werd dit jaar voor het eerst uitgereikt tijdens het Brightlands Symposium in Maastricht. De andere genomineerden voor award waren Jan Jonker en Jeroen Rondeel.

Jury
De jury voor de award bestaat uit:

Maria van der Hoeven, Clingendael International Energy Program en RvT Rocky Mountain Institute
Ellen Cornelissen, namens de familie Cornelissen
Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus
Prof. dr. Mariëlle Heijltjes, Managerial Behavior, Maastricht University
Prof. dr. Emmo Meijer, Lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.
Curatorium
De award kent tevens een curatorium dat bestaat uit:

Theo Bovens, Gouverneur Provincie Limburg
Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Director Institute for Advanced Study Princeton (IAS)
Prof. dr. Martin Paul, president Maastricht University
André Kuipers, ruimtevaarder, arts, schrijver.