Matisse Pharmaceuticals stelt financiering veilig van 1,9 miljoen euro via Chemelot Ventures

Matisse Pharmaceuticals heeft een financiering van 1,9 miljoen euro gekregen. De financiering is geleid door Chemelot Ventures. LBDF, management en andere investeerders dragen bij aan het zaaikapitaal. Matisse Pharmaceuticals is een biotechbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van medicijnen om aandoeningen te behandelen die het gevolg zijn van ernstige ontstekingen, zoals sepsis.

De behandeling van sepsis is nog steeds een enorme medische uitdaging. Ieder jaar sterven wereldwijd miljoenen mensen aan de gevolgen van sepsis of septische shock. Sepsis is een van de meest gevreesde complicaties die optreden in de intensive care afdelingen van ziekenhuizen en veroorzaakt veel menselijk lijden en hoge behandelkosten.

De ontdekking van M6229 (een nieuw medicijn) werd gedaan door onderzoekers van het Cardiovasculair Research Instituut Maastricht (CARIM), dat deelneemt aan de Maastricht Health Campus (MHC). Dankzij Gerry Nicolaes en Chris Reutelingsperger, die verschillende technologieën binnen de MHC combineerden, konden de aanvankelijke fundamentele vindingen in relatief korte tijd worden vertaald in een praktisch concept voor de behandeling van sepsis.

“We zijn onder de indruk van de voorlopige preklinische data die een opmerkelijke stijging van de overlevingskansen laten zien. Vanwege het baanbrekende concept hebben we veel vertrouwen dat deze resultaten herhaald kunnen worden in een klinische omgeving. Dit kan vele mensenlevens redden van patiënten die nu op de intensive care unit overlijden aan de gevolgen van sepsis voordat de standaard behandelmethode op basis van antibiotica werkzaam is,” vertelt Marcel Kloosterman, directeur van Chemelot Ventures.

“Het consortium van investeerders omvat de lead investor Chemelot Ventures, LBDF en private investeerders, inclusief management en uitvinders, die een substantieel deel hebben bijgedragen. We menen dat we nu een solide financiële basis hebben en investeerders die zich sterk verbonden voelen om dit ontwikkelprogramma te laten slagen,” vertelt Bob Kool, CEO van Matisse Pharmaceuticals.

Over Matisse Pharmaceuticals

www.matisse-pharma.com
Matisse Pharmaceuticals is een biotechbedrijf dat zich focust op de ontwikkeling van een behandeling van sepsis en septische shock. Het product in ontwikkeling (M6229) is gebaseerd op een laag coagulante fractie van heparine. Tot dusverre hebben investeringen door Basic Pharma Holding en het Proof-of-Concept Fund van het Valorisatie Programma Zuid-Limburg geleid tot een geschikte productiewijze en een “proof of concept” in dierenmodellen. Het bedrijf is in 2014 opgericht door Basic Pharma Holding en heeft een exclusieve wereldwijde licentie op het patent van de Universiteit van Maastricht dat de extractie van M6229 uit ongefractioneerde heparine beschrijft en het gebruik hiervan om sepsis te voorkomen en te behandelen.

Over Chemelot Ventures

www.chemelotventures.com
Chemelot Ventures is een regionaal venture capital fonds in het zuidelijk deel van Nederland met een focus op “smart materials” en life sciences. Het fonds investeert zowel in bedrijven die een product voortbrengen als in platformtechnologie en circulaire economie initiatieven.
Chemelot Ventures is de opvolger van Limburg Ventures, een fonds met 21 participaties en is actief sinds 2014. Matisse Pharmaceuticals is nummer acht in de rij van investeringen in het huidige portfolio.

Over LBDF
Het Limburgs Business Development Fonds, opgericht door de provincie Limburg, biedt financiële instrumenten om veelbelovende business ideeën te testen, te ontwikkelen en te commercialiseren. Sinds haar oprichting in mei 2015 heeft LBDF financiering beschikbaar gesteld aan meer dan 60 bedrijven, met een focus op hightech starters. LBDF wordt gemanaged door NV Industriebank LIOF.

Over ernstige sepsis and septische shock
Sepsis, in spreektaal ook wel bloedvergiftiging genoemd, is een ernstige complicatie als gevolg van een bacteriële infectie. Het menselijke afweersysteem reageert op zulke infecties. De complicaties ontstaan zodra celkernen uit elkaar vallen en fragmenten hiervan in de bloedstroom terecht komen en hier hun schade aanrichten. Bepaalde celfragmenten, histonen genoemd, beschadigen de celwanden van organen. Hierdoor komen steeds meer histonen vrij in de bloedbaan. Het resultaat is een kettingreactie die kan leiden tot orgaanfalen door een combinatie van inwendige bloedingen, trombose en ontstekingsreacties, die moeilijk te behandelen en vaak fataal zijn.

Over M6229
Histonen kunnen worden geëlimineerd door heparine. Heparine heeft echter de eigenschap dat het bloedstolling vermindert, waardoor inwendige bloedingen niet worden gestopt. M6229 heeft dezelfde eigenschappen als heparine, wat het uitschakelen van histonen betreft, maar zonder de negatieve effecten voor de bloedstolling.
Het nieuwe medicijn beperkt de complicaties van een infectie, waardoor er meer tijd is voor de behandeling van de infectie zelf. Als gevolg hiervan zal de kans op overleving van de patiënt significant toenemen. Preklinisch onderzoek heeft positieve resultaten opgeleverd. M6229 wordt beschermd door een octrooi. Het therapeutisch effect van het nieuwe medicijn zal door Matisse Pharmaceuticals worden bestudeerd in klinisch onderzoek.