Het McDonald’s-filiaal ‘De Geusselt’ in Maastricht moet een ten onrechte ontslagen medewerker 15.000 euro aan achterstallig loon en schadevergoeding betalen. Dat heeft de kantonrechter in die stad bepaald. Opvallend was dat McDonald’s tijdens de zitting het boetekleed aantrok en zich zonder enige vorm van protest bij het vonnis neerlegde.

De medewerker was al ongeveer drie jaar in diverse functies bij McDonald’s in dienst toen hij in de zomer van vorig jaar ernstig ziek werd. De ingeschakelde bedrijfsarts oordeelde dat de man vanwege zijn behandeling volledig moest worden vrijgesteld van werk. Pas in maart van dit jaar werd voorzichtig aan een re-integratietraject begonnen op basis van aangepast werk en slechts een aantal uren per week. Na twee dagen meldde de man zich opnieuw ziek. Voor McDonald’s was de maat toen vol. De werknemer kreeg een brief dat hij ‘om moverende redenen’ op staande voet was ontslagen.

De kantonrechter noemde deze handelwijze ‘ernstig verwijtbaar’ en McDonald’s onderschreef dat deemoedig. “Er is te impulsief en zonder goede grond gehandeld”, aldus de advocaat van de betrokken Maastrichtse vestiging van de hamburgerketen.