FNV Procesindustrie heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt bij DSM voor een nieuwe cao. De medewerkers krijgen op 1 juli 2018 een structurele loonsverhoging van 3% en nog eens 3% op 1 juli 2019. Bovendien krijgen de 3700 medewerkers een eenmalige uitkering 1,5%. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018 en loopt tot 1 april 2020.

Ingrid van Pinxteren, bestuurder FNV Procesindustrie: “DSM is tot inkeer gekomen door druk vanuit de medewerkers, onder andere door een handtekeningenactie die massaal gesteund is. Zij lieten duidelijk weten dat het bedrijf met meer over de brug moest komen. Daardoor ligt er nu dit resultaat. Ook is het gelukt om de populaire optieregeling voor medewerkers te houden, die DSM eigenlijk wilde afschaffen.”

Daarnaast zijn er nog meer afspraken gemaakt. Zo komt er een plan van aanpak om de hoge werkdruk te bestrijden, zijn er aanpassingen aan de ouderenregeling, en start er ook een studie naar de invoering van een generatiepact. Dat is een regeling waarbij jongeren vaste banen krijgen als ouderen minder gaan werken. Ook gaat DSM zich inspannen om 150 stageplaatsen per jaar in te vullen en biedt het bedrijf tijdens de cao-looptijd aan 30 mensen een proefplaatsing in het kader van de Participatiewet.

Nieuw is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om een sabbatical van zes maanden op te nemen. En vooruitlopend op aangepaste wetgeving, wordt het partnerverlof uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Van Pinxteren: “De komende tijd ga ik het resultaat voorleggen aan onze leden bij DSM. Zij hebben het laatste woord.”