Sinds een aantal weken neemt het aantal spookfacturen bij ondernemers in de provincie weer toe. Zo werd dit probleem het vaakst genoemd bij een enquête voor de hercertificering KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen), een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) waarschuwt op haar website dat er valse brieven in omloop zijn. Hierin wordt de ontvanger verzocht te betalen, maar de factuur is echter niet door BsGW verstuurd. Op dit moment gaat het tot nu toe alleen nog om meldingen van particulieren, maar kan het volgens een medewerker van BsGW ook goed zijn dat ondernemers dergelijke facturen ontvangen. BsGW geeft het advies om het rekeningnummer goed te controleren. Het correcte rekeningnummer is: NL18INGB0002120407.

Vaak gaat het bij spookfacturen ook niet om echte facturen, maar om aanbiedingen. De meest recente spookfacturen zijn te vinden op de website van de fraudehelpdesk.