Om de omslag naar elektrische mobiliteit de komende tijd verder te versnellen, heeft het Franse bedrijf Meridiam Allego overgenomen. Allego werkt aan laadoplossing voor elektrische voertuigen en is in de Nederlandse openbaar vervoersector onder meer betrokken bij de elektrische busprojecten van Arriva in Limburg en Bravo in Zuidoost-Brabant.