Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dit blijkt uit cijfers van CBS. Ouderen en ambtenaren hebben gemiddeld het meeste zitvlees. Bij zestig procent van de vijfhonderdduizend banen is ten minste het tienjarig ambtsjubileum gevierd ofwel ze hebben tien jaar of langer bij eenzelfde ministerie of andere overheidsinstelling gewerkt. De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan tien jaar of langer in een baan zit.

In de horeca en de zakelijke dienstverlening zitten de minste werknemers met minimaal tien dienstjaren, te weten tien procent van de werknemers. Werknemers die slechts kort blijven bij een werkgever zijn meestal jong en hebben vaker een flexibele baan. Met name in de horeca en in de zakelijke dienstverlening wordt vaker in kortdurende banen gewerkt. Het aandeel flexibele banen in deze bedrijfstakken bedraagt respectievelijk 65 procent en 75 procent.